วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

แก๊สโซฮอล์ พลังงานพระราชดำริ ทางเลือกแทนน้ำมันเบนซิน

เรื่อง แก๊สโซฮอล์ พลังงานพระราชดำริ ทางเลือกแทนน้ำมันเบนซิน

แก๊สโซฮอล์ ผลิตจากส่วนผสมระหว่างน้ำมันเบนซิน และเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วนผสม 9 ต่อ 1 ( 10 เปอร์เซ็นต์ )
ความคิดที่นำเอา เอทานอล มาเป็นส่วนผสม เป็นเพราะต้องการลดการนำเข้าสารเคมีที่เพิ่มค่าออกเทน MTBE ( MTHYL TERTIARY BUTYL ETHER ) ในน้ำมันเบนซินให้น้อยลงกว่าเดิม ซึ่งแก๊สโซฮอล์ สามารถใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เบนซินทุกรุ่น โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์เพิ่มเติม ประสิทธิภาพดี และราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซิน 95 ประมาณ 1.50 บาทต่อลิตร ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วย เพราะเอทานอลที่ได้จากการนำอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด มาผ่านกระบวนการหมัก ( FERMENTATION ) จะเปลี่ยนแป้งจากพืชเป็นน้ำตาล และจากน้ำตาลเป็นเอทานอล ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมของแก๊สโซฮอล์ในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: