วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

พลังงานไฮโดรเจน ทางเลือกใหม่ของพลังงานในอนาคต

เรื่อง พลังงานไฮโดรเจน ทางเลือกใหม่ของพลังงานในอนาคต

อากาศที่เราหายใจกันอยู่ทุกวัน ส่วนหนึ่งประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน ( H ) ที่มีอยู่มากมายในชั้นบรรยากาศ ซึ่ง ผศ. ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ออกแบบระบบการผลิตไฮโดรเจนที่เหมาะสมกับสารตั้งต้นชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซมีเทน ก๊าซหุงต้ม และเมทานอล มาทำปฏิกิริยาเคมี สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 1 กิโลวัตต์
ซึ่งทางบริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) จะขยายการผลิตไฮโดรเจน เพื่อรองรับเซลล์เชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 250 กิโลวัตต์ ในกลางปี พ.ศ. 2550 จะนำมาทดลองใช้จริงกับเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อพัฒนาไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ทางเลือกใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมือนเบนซินและดีเซล อีกทั้งยังใช้แทนกันได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ โดยคาดว่าอีก 3 ปี จะแล้วเสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น: