วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

ไบโอดีเซล ทางเลือกใหม่เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล

เรื่อง ไบโอดีเซล ทางเลือกใหม่เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
ไบโอดีเซล ( BIODIESEL ) คือ น้ำมันจากพืชหรือไขมันสัตว์ ที่นำมาใช้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล ราคาถูก เพราะนำวัสดุในธรรมชาติมาผลิต และช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากต่างประเทศได้ด้วย แบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ตามกรรมวิธี ได้แก่
1. ไบโอดีเซลธรรมดา ได้มาจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ แต่จะมีปัญหาติดเครื่องเครื่องยนต์ยากและมีคราบเขม่า
2. ไบโอดีเซลลูกผสม (น้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ บวก น้ำมันดีเซล) ให้คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล
1. ไบโอดีเซลเอสเทอร์ ได้จากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ ที่ผ่านปฏิกิริยาทางเคมี สลายโมเลกุลให้เล็กลง จนกระทั่งไบโอดีเซลอยู่ในลักษณะของเอทิลเอสเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมากที่สุด สามารถทดแทนน้ำมันดีเซลโดยตรง

ไม่มีความคิดเห็น: